Convocatòria Assemblea ordinària de l’AFA curs 2021-22

 • Dia: dimecres 10 de novembre de 2021
 • Hora: 20:15, convocatòria única (duració màxima 2h 30min)
 • Lloc: Pati de l’escola (accés per la porta de la Plaça de l’Havana)

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (Acta assemblea 24/10/2020).
 2. Tancament econòmic del curs 2020-2021.
 3. Acomiadament del President.
 4. Presentació de candidatures i projectes.
 5. Pressupost per al curs 2021-2022.
 6. Votació de la nova junta.
 7. Votació quota integrada AFA.
 8. Sobrevinguts.
 9. Precs i preguntes.

Funcionament de la reunió:

 • Serà obligatòria la inscripció a l’assemblea, amb telèfon o correu electrònic de contacte, per tenir un registre d’assistents (COVID-19). Aquesta inscripció es fa en aquesta mateixa web.
 • Per tal d’agilitzar l’assemblea, l’acta anterior no es llegirà per a la seva aprovació. Es recomana haver-la llegit prèviament (Acta assemblea 24/10/2020).
 • Per qualsevol dubte podeu contactar amb l’AFA per correu electrònic a info@afaanxaneta.cat
 • Si alguna junta vol presentar la seva candidatura que ho comuniqui a l’AFA actual per tal de fer-los-hi arribar la documentació pertinent.

Documents:

Inscripció:

L’assemblea ja ha tingut lloc.