Sobre l’AFA

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Anxaneta és l’entitat a través de la qual ens organitzem les famílies de l’Anxaneta per participar en la vida i el funcionament de l’escola, i a la vegada organitzar i gestionar un munt de serveis que complementen i reforcen l’acció educativa del centre.

  • L’AFA és el punt de trobada de les famílies de l’escola que volen participar activament en la vida de l’escola.
  • L’AFA és el principal interlocutor que tenen els mestres i l’equip directiu de l’escola per tractar i discutir temes que afecten de forma general a tot el conjunt de les famílies.
  • L’AFA és una entitat representativa de tots els seus socis (famílies dels alumnes de l’escola) i en defensa els seus interessos davant dels principals òrgans de gestió i direcció del centre.
  • L’AFA és una entitat organitzada i estructurada que organitza i gestiona serveis que complementen l’acció de l’escola i faciliten la integració entre la vida escolar, familiar i laboral.

Qui forma l’AFA? Quins deures i drets tenen els socis?

Totes les famílies que de manera voluntària decideixen associar-se a l’Associació de Famílies d’Alumnes del CEIP ANXANETA. Totes elles en formem part, i totes tenim el deure de pagar la quota anual de soci.

I tots plegats tenim el dret de:

  • Participar en les assemblees i altres trobades convocades per a la discussió, participació i debat.
  • Participar activament en les comissions i grups de treball.
  • Ésser elegit membre de la Junta directiva.
  • Estar informat permanentment de les accions de l’entitat i de les decisions preses per la junta directiva i els acords de l’assemblea a través del correu electrònic, el web www.afaanxaneta.cat o les cartelleres situades a l’escola.
  • Aportar idees, iniciatives i opinions a través de les comissions de treball, trobades i assemblees. Gaudir dels serveis prestats per l’AFA, com les activitats extraescolars, el servei de menjador, el servei de permanències, i els casals, casalets i activitats de vacances.