Sobre l’AFA

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola Anxaneta és l’entitat a través de la qual ens organitzem les famílies de l’Anxaneta per participar en la vida i el funcionament de l’escola, i a la vegada organitzar i gestionar un munt de serveis que complementen i reforcen l’acció educativa del centre.

 • L’AFA és el punt de trobada de les famílies de l’escola que volen participar activament en la vida de l’escola.
 • L’AFA és el principal interlocutor que tenen els mestres i l’equip directiu de l’escola per tractar i discutir temes que afecten de forma general a tot el conjunt de les famílies.
 • L’AFA és una entitat representativa de tots els seus socis (famílies dels alumnes de l’escola) i en defensa els seus interessos davant dels principals òrgans de gestió i direcció del centre.
 • L’AFA és una entitat organitzada i estructurada que organitza i gestiona serveis que complementen l’acció de l’escola i faciliten la integració entre la vida escolar, familiar i laboral.

Qui forma l’AFA i quan es paga?

Totes les famílies de l’escola formen part de l’AFA de l’escola Anxaneta perquè la quota anual de 30€ l’any està integrada amb altres serveis obligatoris. D’aquesta manera totes les famílies formen part de l’AFA, amb els mateixos drets i deures (fins i tot són sòcies les famílies amb dificultats econòmiques, ja que aquestes disposen d’un pla personalitzat de pagament amb el centre educatiu).

Els alumnes de cicle infantil tenen la quota integrada juntament amb el material de l’escola i els alumnes de primària tenen la quota integrada amb la quota de reutilització de llibres.

Trobareu més informació sobre quotes de l’escola i AFA al web de l’escola.

Quins drets tenen els socis?

Totes les famílies tenen el dret de:

 • Participar en les assemblees i altres trobades convocades per a la discussió, participació i debat.
 • Participar activament en les comissions i grups de treball.
 • Ésser elegit membre de la Junta directiva.
 • Estar informat permanentment de les accions de l’entitat i de les decisions preses per la junta directiva i els acords de l’assemblea a través del correu electrònic, el web afaanxaneta.cat o les cartelleres situades a l’escola.
 • Aportar idees, iniciatives i opinions a través de les comissions de treball, trobades i assemblees. Gaudir dels serveis prestats per l’AFA, com les activitats extraescolars, el servei de menjador, el servei de permanències, i els casals, casalets i activitats de vacances.

 Com s’organitza l’AFA?

L’AFA s’organitza a través de comissions de treball i d’una junta formada pel president/a, secretari/a i tresorer/a, i també els/les vocals.

Les principals comissions de treball de l’AFA són:

 • Comissió amb direcció de l’escola (per decidir aspectes relacionats amb el centre).
 • Comissió amb Macedònia (per decidir aspectes relacionats amb el menjador i les activitats extraescolars).
 • Comissió de festes (per preparar les diferents festes i activitats que es desenvolupen al llarg del curs escolar).
 • Comissió de comunicació (encarregada del manteniment i actualització del web de l’AFA, la comunicació amb les famílies, etc.)
 • Comissió Gegantera (encarregada dels gegants i nans de l’escola).

Què fa l’AFA?

L’AFA organitza anualment diferents activitats en què les famílies hi poden participar. Les principals activitats són:

 • Festa de Benvinguda
 • Festa Intercultural
 • Festa Final de curs
 • Rua de Carnestoltes
 • Cercavila de Gegants

Alhora, l’AFA gestiona altres serveis essencials juntament amb l’empresa de serveis Macedònia S.L. (https://www.macedoniapertu.net), a través de la qual es gestiona:

 • El menjador escolar.
 • El servei d’acollida matinal i el de permanències de tarda.
 • Les activitats extraescolars.
 • Les activitats d’estiu (casal d’estiu, casal de setembre).
 • Els serveis alternatius als dies de lliure disposició.
 • Casal de Setmana Santa i casalets.

Vols formar part de l’AFA?

 Si estàs interessat a formar part activa de l’AFA, envia’ns un correu a info@afaanxaneta.cat